top of page

חוף הבוניםהבונים, חוף ים תיכון 05:2014


תמונות תקריב של הספינה הטרופה בחוף הבונים, (עליה אפשר לקרוא בתחתית הדף) בהרבה מהתמונות אפשר לראות בלוטי ים, הבלוטים הם זחלים סרטניים, מלבד בטבלאות גידוד * הם מתיישבים גם על סלעים, צבי ים, לוויתנים, אוניות ומתקנים בסביבה החופית. בלוטי הים קבועים במקומם, אינם יכולים לברוח מטורפים ולכן נוקטים בטכניקה של שהות במקום נייד או התבצרות. הם מצמיחים קונכיה, מנשילים אותה עם גדילתם, הבלוטים ניזונים מרקב זעיר ופלנקטון בלוטי הים הם הרמפרודיטים כלומר זכר ונקבה כאחד, כל פרט מפרה את שכניו מתוך ויקפדיה זיפרגליים * טבלאות גידוד הם סלעים אופקיים, שאריות מרכסי כורכר הנתונים לתהליכי בליה ומצויים באיזור הכרית (אזור הגאות והשפל) בשעת השפל הן נחשפות לאוויר על פני טבלאות הגידוד נוצרים מכתשי המסה, ברֵיכות רדודות ובורות שפל, היוצרים בתי גידול מגוונים המאכלסים מגוון גדול של מיני אצות ובעלי חיים. בין טבלאות הגידוד ובשטח שממזרח להן נוצרות לגונות רדודות וברֵיכות חוף, המתרחבות לפעמים למפרצונים בחלקן התחתון של טבלאות הגידוד, קרוב לקרקעית החולית, מצויים בדרך כלל צנירים, שקעים ומנהרות, המלאים אף הם במגוון של יצורים חיים החלזונות הצינוריריים יוצרים על הטבלאות שכבת מסלע השומרת עליהן מבליה וכן כרכוב מוגבה המשמר את המים על הטבלה בעת השפל. כך הם מעצבים בית גידול מורכב ועשיר. השירותים שהאדם מקבל בזכות טבלאות הגידוד והמגוון הביולוגי שבהן הם מגוונים מאוד, החל בהעשרת הדגה וכלה בהגנה על החוף מפני בליה. הצינוריר הבונה, מין של חילזון ישיב, הוא האחראי על בניית הכרכוב של טבלאות הגידוד בים התיכון לאחרונה נתגלה כי ברחבי הים התיכון יש למעשה כמה מינים, הנפרדים אלו מאלו מבחינה גאוגרפית, וכי המין המצוי באזורנו הולך ונעלם. ללא שימור ושיקום הכרכוב אנו עשויים לאבד בהדרגה את בית הגידול הייחודי הזה בתצפיות של השנים האחרונות בשני אתרים בחוף הים תיכוני של ישראל נמצא כי אוכלוסיות הצינוריר הלבנטיני נעלמו. כך נמצא גם בסקרים נרחבים, המתבצעים במסגרת תכנית הניטור הלאומי של חקר ימים ואגמים לישראל, ב-11 אתרים לאורך החוף, מפלמחים ועד ראש הנקרה, בשנים 2009–2015 מתוך סיכום ותובנות של ועדת מומחים , 2015
Hashtag your posts

Love to #hashtag? Good news!

You can add tags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people. Why hashtag? People can use your hashtags to search through content on your blog and find the content that matters to them. So go ahead and #hashtag away!


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page