top of page

 פיסול כיכרות תנועה

שימוש בנפח, צורה וטקסטורה.

להפר את המוכר,

לשקף רעיון, תחושה או מחשבה בחומר.

לערבב עולמות וליצור אחרים.

הפסלים דורשים תחזוקה מועטה,

מתאימים לכיכרות תנועה, גנים, פארקים

וחזיתות מבנים.

 'מהסדרה 'חי-זר צומח דומם

תלת ושות

'

פסל בכניסה למבנה 'כותר פיס' בבת ים.

הפרויקט הזה נבנה ברובו בעזרת קבלן חיצוני בטכניקה של יציקת בטון באדמה.

מהנפחים העגולים שמונחים על הקרקע ומכילים אדמה  מזדקרים צמחים עשבוניים, 

מהתלת-רגל משתלשלים צמחים משתרעים.   

 'מהסדרה 'חי-זר צומח דומם

שלושה ברושים ושבלולה אחת

פסל מגונן בחצר מתנ"ס.

הורדתי את גדר הברזל שהפרידה בין חצר המתנ"ס לרחוב, הנמכתי בניסור בטון את הקיר אליו הייתה מקובעת והתאמתי את הגובה לישיבה וחיפיתי בעץ. 

אנשים מתקרבים לשם יותר, ילדים, נוער ומבוגרים מרגישים בנוח לשבת שם.

את הצמחים השתלטניים שדרשו גיזום תכוף (בוגנביליות ולנטנה) החלפתי בכאלו שתחזוקתם מינמיאלית, מלבד שטח קטן של פרחי עונה סמוך למקום כניסת הולכי הרגל למבנה.

 

 

...אש יוצרת אפר, אדמה.

באדמה נולדת המתכת,

על המתכת מתעבים המים, היסודות המתכתיים בם (קורט) חיוניים לקיום 

המים מצמיחים עץ

שמחזק את האש....

זהו מעגל הלידה של החומר.

כאן שיחקתי ביוצרות: את המתכת שבהולדתה

נמצאת פזורה באדמה אספתי למבנה שלדי יציב.

את ה"עץ" בחרתי כשיח רך ומטפס.

("תונברגיה מכונפת",  או בשמה העממי סוזי שחורת העין.)

Back  to   HOME

Back  to   HOME

Forward   TO   Next work

Back  To   HOME

bottom of page