top of page

מתקן התפלה שורק

תשובה לשאלה

גדות נחל שורק אל חוף ים תיכון

06:2012

רוכבת,אופניים

לוקיישן  

זמן       

מסגרת   

יש הרבה שאלות, תשובה יש רק אחד, שמו הפרטי יצחק.

הוא אחד משני אנשים, שבבעלותם, בין השאר, רוב האחזקות במי השתיה שלנו.

ישראל בחרה להקים מתקני התפלה  בשיטת בנה-הפעל-העבר (BOT) (באנגלית: Build-Operate-Transfer) זוהי שותפות ציבורית-פרטית למימון פרויקט, שבה גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן, לתכנן, לבנות ולהפעיל מתקן ציבורי לתקופה קצובה. בישראל משך ההסכם הוא לרוב 25–35 שנים (כולל תקופת ההקמה)

מתקני התפלה מוקמים בסמיכות לחוף, בנייתם יקרה והם צרכני חשמל משמעותיים.

במים מותפלים אין יסודות קורט החיוניים לקיום חיים

מצורפת שיחה על מחקר שנערך בבית חולים שיבא, השפעת מים מותפלים על חולי לב,  יצירת חולי סכרת. 

    

אורך הסרטון שתי דקות וחמש שניות

MAIN   OF   VISUAL CAST

MORE  AT   BLOG

bottom of page