top of page

כבול ציוני אינו שוקע

שדות גן שורק, אל חוף הים תיכון

00:2011

רוכבת על אופניים לחוף שלי, פלמחים

לוקיישן  

זמן       

מסגרת   

בהתחלה הופיעו הצינורות, ערימות פה ושם בשדות. אח"כ החפירות שביתרו את השדות, גם ליד העץ שאהבתי במיוחד, אח"כ הפועלים. בעקבות השיחות אתם הלכתי לחפש את המתקן, מתקן ההתפלה.

העץ לא שרד. 

MAIN   OF   VISUAL CAST

MORE  AT   BLOG

bottom of page